Tužme se

Pacovská Tělocvičná jednota Sokol uspořádala u nás v roce 1906 veřejné cvičení za tím účelem, aby povzbudila i naše občanstvo k založení sokolské jednoty. Ale brzy po cvičení utichly snahy jím probuzené a celá záležitost odpočívala dva roky. Teprve v roce 1908 smluvilo se několik občanů, kteří bývali jinde členy Sokola, a dohodly se o založení jednoty. Byli to zejména pánové: Václav Vlach, správce velkostatku v Březině, Theodor Nathan, zdejší cukrář, Josef Koubek – zdejší velkoobchodník, Antonín Kupšovský – učitel, Ladislav Novák – zdejší sedlář, František Zelenka – strojník a Vincenc Kupšovský.

Ti všichni i s jinými dali popud k založení jednoty. Písemné práce s tím spojené obstaral obchodní příručí u pana Koubka, Novotný, a tak založena Tělocvičná jednota Sokol v Hořepníku v ustavující schůzi konané na svatého Václava 25. srpna 1908.

Od počátku konala svou povinnost a vždy stála na předním místě. Pořádala oslavy národní, jejím přičiněním byla poskytnuta občanstvu příležitost vyslechnouti sta přednášek. Pěstovala ve svém hudebním kroužku hudbu, hrála divadla. Majetkem jednoty je vlastní tělocvičné nářadí, které dala ochotně k používání zdejším školám. Je to umožněno tím, že jak jednotě, tak i školám slouží za tělocvičnu sál radnice. Škola platí z něj nájemné, jednotě jest propůjčen obcí zdarma.

Důležitým zdrojem příjmu bývalo Sokolu divadlo a proto si jednota pořídila vlastní jeviště a starala se o stálé jeviště. Kulisy, jichž se užívá na stálém jevišti, postavené z popudu sokolské jednoty společně s ochotníky, jsou také sokolské jednoty. Jednota má i svůj hudební kroužek, který disponuje vlastními nástroji – houslemi, violou, basou, klarinetem a pianem. Hotový kapitál pro nepředvídané případy má jednota uložen u Úvěrního ústavu. Kronikář se též zmiňuje o velkostatkáři Ladislavu Horákovi jako o dobrém a podnikavém člověku, který zdejší sokolské jednotě mnoho prospěl.